Isomeeria on nähtus, kus sama molekulivalemiga ühend võib olla erineva ehitusega.
Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
1) Asendiisomeerid. Kas ühendid ja on asendiisomeerid?
2) Geomeetrilised isomeerid. Määra cis ja trans isomeer. Looduses on levinud cis isomeer, kuid trans-rasvhapped tekivad toiduainetetööstuses rasvhapete hüdrogeenimisel.
3) Leia kõik kiraalsed tsentrid (märgista hiire topeltklõpsuga) ja arvuta enantiomeeride arv.
4) Enantiomeerid. Kas tegemist on S või R isomeeriga? Selleks a) märgista kiraalne tsenter b) vii kõige kergem asendaja taha (vesinik) c) R isomeeri korral kahaneb rühmade vanemus päripäeva. Suurema molaarmassiga element on vanem, samade elementide korral võrreldakse järgmisi elemente ahelas.
5) Leia R ja S isomeer.
6) Diastereomeerid. Määra asümmeetria tsentrid.