Nukleotiidid ehk lämmastikalused on DNA ja RNA ehituselementideks ning esinevad veel mitmesuguste signaalmolekulide ja energia vahendajate koosseisus.


1) Keera A ja T ning 2) G ja C lämmastikalused sellisesse asendisse, et need saaksid omavahel moodustada vesiniksidemed. , 3) Millise adeniini süsiniku külge liitub , et moodustada adenosiin? 4) Kuhu liitub fosfaat, et moodustada adenosiinmonofosfaat ehk AMP? 5) RNA-s on üks nukleotiid asendunud uratsiiliga. Milline neist? Vihje - see on uratsiiliga väga sarnane molekul. 6) Samuti on RNA-s desoksüriboosi asemel . Seega on RNA ja DNA koostises 2 erinevust, kuid kumb neist on stabiilsem ja miks?