Sahhariidid on süsivesikud, kus on a) vähemalt 2 OH rühma b) vähemalt 3 seotud süsinikuaatomit ja c) C=O rühm. Sahhariidides on palju kiraalseid tsentreid ja seetõttu palju isomeere. Näiteks D-glükoos on levinud magusaine, kuid vaid ühe OH rühma konfiguratsiooni poolest erinev L-glükoos ei sobi toiduks üldse.
Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
Kuidas saada 1) sirge ahelaga molekulist ? Märgista topeltklõpsuga vahetuvad OH rühmad.
2) Tegelikult esineb glükoos mitte vaid stabiilsemas vormis, ehkki vesilahuses on mõningane tasakaal nende kahe vormi vahel. Selgita tsüklilise vormi teket: Millised funktsionaalrühmad tekivad ja millised kaovad? Märgista aatomid, mille vahele tekib keemiline side.
3) Kas molekuli on võimalik keerutada asendisse, kus ülemised ja alumised rühmad ühilduvad ?
4) Tsüklilisel kujul on ja raske võrrelda, kuid millise esitusviisiga on eristamine lihtsam?
Märgista, mille poolest erinevad: 5) ja . 6) ja . 7) ja .
8) ja .